English version Nederlandstalige versie

RespEquity

RespEquity is opgericht door Ronald Lubberts met het doel kennis, ervaring en gedrevenheid in te zetten voor een meer duurzame economie. Schaarste van grondstoffen, klimaatverandering, afnemende biodiversiteit en sociale en demografische ontwikkelingen veranderen het economisch speelveld. Bedrijven, beleggers, overheden, consumenten en burgers worden zich bewust van de kansen en bedreigingen van deze ontwikkelingen.

Nooit eerder was de noodzaak om in beweging te komen zo groot. RespEquity maakt organisaties bewust en geeft organisaties inzicht in duurzame ontwikkeling, brengt kansen en bedreigingen in kaart. RespEquity werkt vanuit de waardeoriëntatie van de klant of stakeholder, door analyse, meten, en preferenties te wegen en keuze opties te vergelijken.

Over Ronald Lubberts:

Ronald Lubberts combineert brede management ervaring met inhoudelijke kennis van duurzaamheidsvraagstukken. De laatste 12 jaar was Ronald actief binnen de duurzame beleggingswereld waar hij verschillende rollen vervulde. Ronald combineert een passie voor onderzoek met maatschappelijke betrokkenheid om kapitaalstromen te verduurzamen en zo te werken aan een meer duurzame economie.